Logo

Hodnotící kritéria

Kritéria, podle kterých se budou hodnotit vaše řešení stále ladíme, ale pro inspiraci zatím můžete mrknout níže.

Užitečnost: Jaká je přidaná hodnota daného řešení? 25%

Relevance: Vztahuje se řešení k tématu hackathonu? 20%

Technické řešení: Jak moc bylo dané řešení složité? 20%

Funkčnost: Má tým funkční prototyp? 15%

Kreativní řešení: Jak je dané řešení inovativní? 10%

Prezentace: Bylo řešení dobře odprezentováno? 10%

Celkem 100%.